Mijn kwaliteiten

Een van de belangrijkste aspecten van mijn dagelijks werk als medisch specialist is met mensen praten, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Ik leid arts-assistenten op en begeleid ouders van ernstig zieke kinderen. Ik doe dat in een team. Mijn bijdrage aan mijn team ligt op het gebied van samenwerking. Ik heb een opgewekt karakter en ga nooit chagrijnig naar mijn werk. Ik kan goed omgaan met feedback op mijn handelen. Ik heb oog voor de mens achter de persoon met wie ik te maken heb. Ik ben mij bewust van mijn functie als rolmodel. Als arts en als coach kan ik, als het nodig is, moeilijke en pijnlijke onderwerpen benoemen en bespreken. Ik ben daarin open en respectvol.

Als coach kan ik de verleiding om ongevraagd advies te geven goed weerstaan. Ik kan de juiste vragen stellen om iemand aan het denken en aan het voelen te zetten, en zoek naar de vraag achter de vraag. Ik ben kritisch naar anderen en naar mijzelf, met mildheid en zonder oordeel. Mijn doel is aanzetten tot zelfreflectie, in mijn ogen de belangrijkste vaardigheid om persoonlijke groei te kunnen realiseren. Om vanuit een zekere onafhankelijkheid als coach te kunnen werken heb ik sinds 2019 een eigen coachpraktijk.

Ik houd me aan de ethische gedragscode van de NOBCO.